ข้อความข้างโลโก้

เราคือสื่อกลางเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆนาๆทัศนะในสินค้าหยอดเหรียญทุกชนิด

สไลด์บาร์

รายได้และรายจ่ายตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

รายการเอกสารจากลูกค้า

1.สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต)

2.สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต)

3.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินอื่นๆ

4.สัญญาการเช่าที่ดิน

5.เขียนแผนผังตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้น้ำมัน

 

รายการเอกสารจากผู้ผลิต

1.แบบฟอร์ม ธพ. น๑ (ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒)

2.แบบ ต.1/4 (บันทึกการตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน)

3.หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

4.หนังสือการตรวจให้คำรับรองตู้น้ำมัน สำนักงานชั่งตวงวัด

5.ข้อกำหนดการตั้งตู้น้ำมัน

 

 

รายได้และรายจ่าย

การทำธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ บางคนคิดว่ารายได้น้อย นั่งนับเหรียญ แต่แท้จริงการลงทุนเหมือนเสือนอนกิน เพียงใช้เวลาช่วงระยะสั้นๆ ในการทำงาน ลง

ทุนมาก ได้มาก อย่าเมินเงินน้อย อย่าอายทำกิน ธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ลงทุนระยะยาว คืนทุนเร็ว ในระยะ 3-6 เดือน ทุกวันนี้ทุกคนต้องทำงานแข่งกับ

เวลา สะดวกสบาย ปลอดภัย

>รายได้จากผู้จำหน่ายน้ำมัน จากการซื้อน้ำมันทีละจำนวนมากๆ อย่างต่อเนื่อง จนมีเครดิตขอส่วนลดราคาจากหน้าปั๊ม

>รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน เมื่อเริ่มตั้งตู้ใหม่ ควรตั้งราคากำไรต่อลิตร 3 บาท เพื่อเรียกลูกค้า สัก 2 เดือน เมื่อลูกค้าใช้บริการมากแล้ว ให้เพิ่มกำไรต่อลิตร 5

บาท ดูการตอบรับอีกครั้ง โดยปกติไม่มีปัญหา เพราะลูกค้าใช้เป็นประจำอยู่แล้ว

>รายได้ต่อวันและเดือน

ขายได้วันละ  50 ลิตร = กำไรต่อวัน 250 บาท (250 x 30 = 7,500 บาทต่อเดือน

ขายได้วันละ 100 ลิตร = กำไรต่อวัน 500 บาท (500 x 30 = 15,000 บาทต่อเดือน

 

>ทำเลที่ตั้ง โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน ชุมชุน อุตสาหกรรม ตลาด จุดศูนย์รวมจอดมอเตอร์ไซ

>รายจ่าย ขออนุญาตสาธารณสุข ปีละ 500-1,000 บาท ค่าไฟประมาณเดือนละ 50 บาท

 

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ

การจำหน่ายน้ำมันผ่านตู้หยอดเหรียญ ควรดูแลตู้พยายามอย่าให้มีปัญหา เช่น

>น้ำมันหมดถัง

>น้ำมันไม่เต็มลิตร

>ตู้กินเงินไม่จ่ายน้ำมัน

>จ่ายจำนวนน้ำมันน้อยกว่าเงินที่หยอด